Home Cestovatelské tipy Jak úspěšně kompenzovat zrušený nebo zpožděný let

Jak úspěšně kompenzovat zrušený nebo zpožděný let

by Lucie Radova
43 comments

Po třech a půl měsíci otravných telefonátů, mailů, právnických hovorů a přesvědčování jsme to dokázaly. Za zrušený květnový let Praha – Valencie jsme s kámoškou Lenkou každá vykompenzovaly 400 EUR (tedy 10 984 Kč)! Pro vás chci to samé. Sepsala jsem proto návod, jak na to:

V tomto článku jsem detailně popsala své vymáhání kompenzace z Travel Service alias Smart wings – klik zde.

Kdo má nárok na kompenzaci?

Podle Nařízení EU:

a) o tři hodiny nebo více v případě letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů, nebo

b) o tři hodiny nebo více v případě všech letů ve Společenství delších než 1 500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů, nebo

c) o čtyři hodiny nebo více v případě všech letů nespadajících pod písmeno a) nebo b),

Kde zjistíte jak dlouhý je let? Třeba tady.

Na jakou finanční náhradu máte nárok?

a) 250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů;

b) 400 EUR u všech letů ve Společenství delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů;

c) 600 EUR u všech letů nespadajících pod písmeno a) nebo b)

Jak úspěšně kompenzovat?

1. NESPOLUPRACUJTE se společnostmi vymáhající kompenzace: 

vymáhejte svou náhradu za zpožděný či zrušený let sami. Některé společnosti vymáhající kompenzace jdou na ruku těm leteckým. Prostě jsou domluvené na tom, že klientům nebudou vyplácet plné odškodné. Ale dají například jen „letenku zdarma“ (dostala jsem tuto možnost) nebo vás kompenzují jen z části (například 2 000 Kč, 60% kompenzace apod.). Klient je často rád „že alespoň něco dostane“ a dál  své právo nevymáhá. Navíc přiznání kompenzace v celé výši znamená přiznání pochybení. Na toto se pak mohou odvolat i cestující ze stejného letu (když se kompenzace vztahuje na Radovou, tak na mě taky). Společnosti vymáhající kompenzaci vám budou tvrdit, že si bez nich neškrtnete. Opak je pravdou. 

2. Nenechte se odradit:

na 99,9% vás letecká společnost v prvních žádostech o kompenzaci odmítne s tím, že na náhradu nemáte právo. V té první fázi jste pro ni nikdo, nic jim z vaší strany nehrozí. Donutit je může pouze soudní příkaz a oni to vědí. Pokud jste však v právu, k soudu to nikdy nenechají dojít. Ve chvíli, kdy vás odmítnou, začněte intenzivně pracovat s Úřadem pro civilní letectví.

3.  Buďte trpěliví:

letecká společnost mi na mou první žádost o kompenzaci odpověděla až za měsíc. Další odpovědi zpravidla přicházely po 2-3 týdnech. Společnost doufá, že na vymáhání náhrady postupně zapomenete. Dejte si do mobilu upomínku – každé pondělí urgovat dopravce,  tak na to nikdy nezapomenete:)

4. Stůjte si za svým a nenechejte se zblbnout: 

ve chvíli, kdy už budete hodně otravovat, ohánět se právníkem a Úřadem pro civilní letectví, nabídne vám letecká společnost „v rámci dobrých vztahů a nervů“ letenku zdarma a to kamkoliv v rámci jejich nabídky. Odmítněte. Letenku si vždy za peníze můžete koupit a v opačném případě budete jen tratit. Podobně vám bude nabízena i částečná kompenzace ve smyslu „jistota je jistota“. Řídila jsem se jedinou myšlenkou:

„Je to jednoduché, dle práva mám právo na kompenzaci. Nic jiného mě nezajímá.“

5. „Ale my jednáme v souladu s pravidly IATA!“: 

letecký dopravce se bude ohánět tím, že se řídí pravidly IATA, které musí dodržovat i zprostředkovatelé prodejci letenek. Kdo je ona tajemná IATA? Mezinárodní asociace leteckých dopravců – tedy něco jako Asociace prodejců pomazánkového másla. Je to organizace, která reprezentuje, vede a slouží svému průmyslu (leteckým dopravcům). Chrání svůj průmysl, ne klienty. Stručně řečeno, IATA je možná doporučující orgán, ale vám může být úplně jedno, co říká. Vás zajímá zákon, nařízení EU, podle kterého se doopravdy musí dopravce řídit.

6. Mějte o všem přehled: 

letecká společnost a bohužel i úřad pro civilní letectví se vás budou snažit ošálit svými vyhláškami a nařízeními. Pořádně si přečtěte zákon týkající se kompenzací. Ve své komunikaci nic příliš nevysvětlujte, jen odkazujte na příslušné paragrafy. Ty vše vysvětlí za vás. Na internetu si také najděte podobné případy. Poučte se z jejich chyb a inspirujte se v jejich řešení. Hned v úvodu se odkažte na mé dva články – tento a ten, ve kterém jsem podrobně popisovala zdlouhavý proces vyřizování kompenzace (klik zde).

7. Intenzivně spolupracujte s Úřadem pro civilní letectví:

ÚCL je nejbližší orgán, který vám může pomoci. Je to Úřad stanovený státem a je podřízen Ministerstvu dopravy. Tudíž musí stát na vaší straně. Ne vždy tomu tak je. Budete, ale ve velké výhodě, když on bude vědět, že vy víte, že to tak má být. 

Co je nejdůležitější: ÚCL má povinnost od dopravce zjistit pravý důvod zpoždění/zrušení letu. Toto vyjádření je pravdivé a bude na něm stát vaše případná žaloba. Pokud vám tedy dopravce bude tvrdit, že nárok na kompenzaci nemáte, nenechte se odradit. Požadujte vyjádření od ÚCL, který má přístup do databází a podá vám pravdivý report o důvodech zrušení či opoždění letu. Dopravce vám pravdu neřekne.

8. Váš parťák: Evropské spotřebitelské centrum při ČOI

Pokud letíte ne-českými aerolinkami, pak veškerou špinavou práci za vás udělají lidé z ESC a to úplně zadarmo. Tedy nebudete jim platit žádnou provizi jako jiným společnostem vymáhající kompenzace (vasenaroky.cz, nahrady.cz, apod.).

Jak na to? 

… zeptala jsem se JUDr. Evy Petrážové, ředitelky Centra:

„Cestující se na centrum obrátí poté, co se svým požadavkem neuspěl u dopravce. Svoji stížnost zašle nejlépe prostřednictvím elektronického formuláře. Právníci případ posoudí a předají ho kolegům v zemi, kde sídlí letecká společnost, a ti případ posoudí ze svého pohledu a pak s dopravcem v jeho mateřštině vyjednávají smírné mimosoudní řešení sporu. Celková úspěšnost řešení sporů v 10leté historii fungování sítě ESC dosáhla podle statistik Evropské komise téměř 70 %.“

Jaký je rozdíl mezi ESC a firmami, které vymáhají za své klienty kompenzace?

„Rozdíl spočívá v tom, že ESC poskytuje své služby bezplatně, financováno je Evropskou komisí a zúčastněnými státy a jeho cílem je podporovat spotřebitele na jednotném trhu při přeshraničním nakupování a využívání služeb všeho druhu. Letecká doprava je jednou z nejčastějších oblastí vzhledem k tomu, že se zde přeshraniční prvek, tedy vztah spotřebitel a dopravce z jiné země EU, Norska či Islandu objevuje často. Síť Evropských spotřebitelských center řeší spory mimosoudní cestou, zatímco komerční subjekty postupují zřejmě zpravidla cestou soudní a následně si z případně vymožené částky berou procentuální provizi. Což ESC tedy nečiní. Pokud ESC při vyjednávání smírného řešení neuspěje, v relevantních případech doporučí spotřebiteli/cestujícímu vhodný přeshraniční soudní nástroj. ESC neřeší spory českých cestujících s českými dopravci, případně se lze obrátit na subjekt ADR při České obchodní inspekci.“

Za zrušený let do Valencie jsem nakonec dostala kompenzaci v plné výši, 400 EUR.

https://www.instagram.com/p/3a_8XQFW2d/?taken-by=radova.lucie

Zpátky k mému konkrétnímu případu:

Méně jak 14 dní před odletem nám bylo oznámeno zrušení našeho letu Praha – Valencie. Dle zákona máme nárok na kompenzaci ve výši 400 EUR. Letenku jsme zakoupily přes zprostředkovatele Tripsta.com. Dopravce tvrdí, že zprostředkovatele informoval včas a tudíž on nenese zodpovědnost ani následky za neinformování klienta včas. Zákon ovšem hovoří jinak a na odpovědnosti dopravce se shodují všichni experti – tedy Já, Úřad pro civilní letectví i právnička:

  • Právnička:

Z příslušného nařízení (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 ze dne 11. února 2004) vyplývá, že odpovědnost za splnění povinností uvedených v tomto nařízení nese letecký dopravce. Nařízení se pak vztahuje pouze na lety z letiště umístěného na území členského státu EU nebo na lety ze třetí země do letiště na území členského státu.

Pokud tedy dojde k výše popsané situaci zrušení letu, je to letecký dopravce, který je povinen poskytnout cestujícím tzv. pomoc spočívající:

– v právu volby mezi náhradou ceny letenky spolu se zajištěním zpátečního letu do původního místa odletu a přesměrováním do cílového místa určení;
– v poskytnutí stravy a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době a poskytnutí zdarma dvou telefonních hovorů či jiných možností podání zprávy; a
– v poskytnutí ubytování v hotelu a přepravy mezi letištěm a místem ubytování, jestliže je let přesměrován a čas nového odletu je až následující den.

Letecký dopravce je DÁLE povinen poskytnout cestujícím při zrušení letu i náhradu škody v rozmezí od 250 do 600 EUR (podle délky letu). Zproštění se této povinnosti letecký dopravce dosáhne pouze, pokud prokáže, že:

– byl cestující o zrušení letu včas informován, případně mu bylo nabídnuto přesměrování letu; nebo
– zrušení letu bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi (kterým nebylo možné zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření) – jejich příkladem je politická nestabilita nebo povětrnostní podmínky.

Povinnost prokazovat řádné a včasné informování cestujícího leží v případě sporu na leteckém dopravci.

Navíc, při zrušení letu je letecký dopravce povinen předat každému cestujícímu písemné oznámení, které obsahuje informace o pravidlech pro náhradu škody a pomoci.

Karolína Černá, advokátka, David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o.

  • Úřad pro civilní letectví:

v případě, že je cestující informován o zrušení letu v kratší době, jak 14 dnů a letenku zakoupil přes zprostředkovatele, pak odpovědnost za informování klienta nese letecký dopravce. Kompenzaci za zrušený let v takovém případě platí v celé výši letecký dopravce. Pokud existuje dohoda mezi dopravcem a zprostředkovatelem, řeší ji strany samy, bez klienta. 

Tiskový mluvčí ÚCL, Vítězslav Hezký

Evropské spotřebitelské centrum ČR: 

podobný případ a jeho řešení popsané na jejich webové stránce – přímý odkaz klik zde.

Praktické odkazy & dokumenty:

  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004 – pořádně prostudujte, klik zde.
  • Úřad civilního letectvíklik zde, pokud byste s nimi měli mít problém, kontaktujte Ministerstvo dopravy ČR (já ovšem žádný problém neměla, Úřad reagoval rychle a vstřícně).
  • Oficiální žádost o kompenzaciklik zde (pošlete doporučeně dopravci, na Úřad stačí poslat přes email: podatelna@caa.cz)
  • Detailní popis a návod, jak jsem vymáhala kompenzaci za zrušený let – klik zde na můj krásný článek!
  • Práva cestujících v letecké dopravě na stránkách EU – klik zde

Vymáháte kompenzaci na dopravci, který není z ČR?

  • Formulář se žádostí je stejný, jen se ho snažte vyplnit anglicky.
  • Kontaktujte příslušný Úřad civilního letectví v konkrétní zemi – seznam: klik zde
  • Kontaktuje Evropské spotřebitelské centrum ČR – to pomáhá občanům ČR ve sporech s podniky mimo ČR (reagují rychle a opravdu pomohou) klik zde.

Pod čarou:

Jak jistě víte, dopravcem, se kterým jsem kompenzaci řešila byl Travel Service. Velmi mile mě překvapilo, že ač mi v žádném případě náhradu za zrušený let pracovníci přiznat nechtěli, vždy se ke mě chovali slušně a mile. Stejně tak na Úřadu civilního letectví. Je škoda, že dopravce nemůže přijmout pár opatření, které by zrovna v mém případě zamezily neposkytnutí informace o zrušeném letu a tím pádem předešly celé této situaci.

A jaké máte zkušenosti s vymáháním kompenzace vy? Napište mi do komentářů tipy, jak se v podobné situaci zachovat. A jestli zrovna (neúspěšně) vymáháte, napište také. Třeba budeme moct pomoci!:)

Ahoj! Lu.

Lucie Radova
Latest posts by Lucie Radova (see all)

You may also like

43 comments

blank
Alex 22.10.2015 - 15:29

Ahoj,

smekám pomyslný klobouček za tvůj entusiasmus.
Kdyby byl tvůj článek napsaný dříve…
Byli jsme s přítelkyní na víkend v Paříži přes Wizzair. Letenky za 1500, půl roku dopředu – jedna z mála věcí, kterou jsme si naplánovali. Prodloužený víkend v Paříži prostě nádherný… V den odletu budíček v 5 hod. rádno, taxík, bus a hup na letiště navíc jsme letěli z ORLY, asi 80 km od města. Tam čekáme, čekáme, čekáme a nic…nejdříve, zpožděno, potom zrušeno. Odlet měl být v 8 hodin, ve 12 hodin to teprve zrušili s tím, že v Praze je mlha a neletí se, což nebyla pravda, protože telefonátem na letiště jsme zjistili, že všichni ostatní létají. Nějaká voda, občerstvení nic. Ve Francii prý není žádný pracovník Wizzairu. Sepsali jsme nějaký papír a čekali. Přišli asi po hodině a nabídli náhradní let do Wroclavi. 25 míst, nás tam bylo 60. Jsem z Pardubic, auto jsem měl v Praze a letadlo by mě nechalo ve Wroclavi, jsem si představil tu cestu domu a potom znovu pro auto na letiště atd. nic, zabukovali jsem Travel Service z de Gaula z Paříže a začali se přesouvat směr Paříž. Autobus, vlaky, metro – všechno další peníze. Navíc letadlo ve stejný den, ale až 22,30. Celý den cestování z jednoho letiště zpět. No a bonbónek navíc. Zpáteční přes TS, stála 4000 jedna, ale než jsme to stihli přes rodinu objednat, cena byla 8000 za kus. To šlo co 5 minut o 2 tisíce, asi věděli co se děje. Domlouvali jsme se tehdy, že si to nenecháme líbit, ale asi byla chyba podpisu papíru na letišti. Zpět jsme dostali 600 Kč za zrušenou zpáteční letenku. Celkově nás zrušení letu vyšlo asi na 20 000 Kč. Nejsme na tom finančně nijak špatně, takže nás to fakt štvalo, ale nepůsobilo nám to existenční problémy, ale co ty lidi, kteří neměli jedinou korunu a bylo jich tam dost. Co vím, většina jela autobusem se Student Agency za 1500, někteří letěli s námi večer nebo druhý den.

Takže díky za článek, za inpiraci, ale hlavně za vědomosti. Mimochodem dostal jsem na tvůj blog z blogu tvého muže přes odkaz „moje nádherná žena“ tomu jsem nemohl odolat a vyplatilo se. 🙂

Hezký den Saša

Reply
blank
Lucie Radova 23.10.2015 - 16:58

Ahoj Sašo, tak to je opravdu šílená zkušenost. A kdy jste letěli? Kompenzace se dá vymáhat 2-3 roky zpětně:)

Reply
blank
Pavla Jemelkova 26.11.2015 - 20:58

Milá Luci,
C červnu (tohoto roku) jsme letěli se Smart wings ( travel servis) na dovolenou do Řecké Pargy. Cestou zpět mělo naše letadlo zpozdeni 4 hodiny. Na zpozdeni nas upozornil již delegát pri nástupu do autobusu – směr letiště Preveza. Rikal, ze letadlo bude mít zpozdeni minimálně 2 hod., ze kterých se nakonec staly 4 hodiny. Hned po přistání v Praze nas odchytila na letišti slečna ze společnosti GTA assistant s tim, ze mame nárok na kompenzaci za zpozdeni letu. Veci šli poměrně rychle ( po telefonu), výměna údajů atd… Ubehl nejaky cas ( cca 4 měsíce), behem kterých jsem vždy musela kontaktovat společnost sama, abych se dozvěděla, ze jeste nic nevědí, ale ze by se to mělo vyřešit behem par dnu.kdyz jsem jim po necelých 4 měsících napsal , ze jim davam cas do konce listopadu ( pak to predam svému pravnikovi), tak po cca týdnu dorazily na ucet nejake peníze. Částce jsem vubec nerozumnela a tak jsem druhy den volala do GTA , aby mi podali nejake vysvětlení a poslali hlavně nejake vyjádření. Slečna mi řekla, ze letecká společnost „darovala “ z dobre vůle 100 EU každému klientovi jako pochopeni za nepříjemné čekání, byt nedosli k tomu, ze strana by byla na jejich straně. ( podotýkám , ze nas bylo 5 členu a platba přišla za 4, nicméně paní pak psala, ze za 5 člena již take poslali- to zkontroluji). Nakonec mi poslala i to vyjádření od travel servisu. Tak jsem volala paní, co posudek vystavila s tim, ze s tim nesouhlasím, at se mi k tomu blíže vyjádří načež mi paní řekla, ze druhy den cestuje mimo ČR a vysvětlení mi pošle v pondeli ( to co ted bude). Myslim, ze mame nárok na kompenzaci 400 EU na osobu, ale bojím se, ze uz se se mnou nikdo bavit nebude. Nikdo mi neposlal nějakou zprávu, jestli s tim souhlasím, proste mi poslali nějakou část peněz ma ucet a hotovo. Mam nárok na vyšší kompenzaci? Kam bych se mela prosim obrátit? Moc díky za odpověď! Pavla

Reply
blank
Lucie Radova 26.11.2015 - 21:45

Ahoj Pavli!

Pokud byl let opožděn z důvodu, který zavinil dopravce, pak na kompenzaci určitě nárok máte a musíte ji dostat. Pokud o kompenzaci budete žádat sami (což jen doporučuji) tak byste měli dostat 5×250 EUR (let do 1500 km). Co bych udělala já:

1. Rozvázat spolupráci s GTA assistant. Budete mít nad vymáháním kompenzace vlastní přehled a nebudete závislí na vyjednávání či vyjádření GTA.

2. Poslat svým jménem Travel Service žádost o vyplacení plné kompenzace.

3. Napsat na český Úřad civilního letectví – chtít po nich, aby se vyjádřili k důvodům zpoždění letu.

Připravte se na delší odpovědní lhůty, nakonec vám to ale zaplatit MUSÍ.

Doporučuji k žádosti přidat i link na můj článek. Ať vědí, že Vy víte, že na kompenzaci máte nárok.

Kontakty na Úřad pro civilní letectví, stejně tak na Nařízení EU a formulář žádosti k vyplacení kompenzace najdete v tomto článku.

Napsala jsem také ještě jeden článek, který popisuje mé vyjednávání s Travel Servisem (tedy dost podobný případ, jako je ten Váš). Třeba v něm najdete další potřebné info pro získání své kompenzace:

http://www.luckycesta.cz/jak-na-nahradu-za-zpozdeny-nebo-zruseny-let/

Držím pěst! Je to jednoduší, než to vypadá:)
Zdravím! Lucie

Reply
blank
Martin 26.8.2018 - 15:07

Ahoj, v cervenci jsem s rodinou letel na Kos. Zpozdeni 6hod. Dle Vaseho a dalsich navodu jsem napsal travel service se zadosti o kompenzaci 3x 400€.
Dnes mi prisla odpoved, ze zp. bylo zapříčiněno provozními změnami a rozhodnutím řízení letového provozu v důsledku přetížení vzdušného prostoru. A tudis nemam narok na kompenzaci. Nicmene mi nabizi 3x 3000kc. A ja ted nevim, zda bojovat o celou castku nebo ne. Zajima me Vas nazor.
Dekuju Martin

Reply
blank
Kateřina 21.1.2019 - 13:31

Ahoj Martine,
také jsme letěli v červenci pro změnu z Kosu (čekali jsme až přiletíte) a byla mi nabídnuta kompenzace 3000,- Kč. Rozhodla jsem se bojovat dál. Obrátila jsem se na úřad pro civilní letectví za účelem zjištění příčiny zpoždění. Travel tvrdí něco o přetížení vzdušného prostoru.
Kateřina

Reply
blank
Pavla Jemelkova 26.11.2015 - 20:58

Milá Luci,
C červnu (tohoto roku) jsme letěli se Smart wings ( travel servis) na dovolenou do Řecké Pargy. Cestou zpět mělo naše letadlo zpozdeni 4 hodiny. Na zpozdeni nas upozornil již delegát pri nástupu do autobusu – směr letiště Preveza. Rikal, ze letadlo bude mít zpozdeni minimálně 2 hod., ze kterých se nakonec staly 4 hodiny. Hned po přistání v Praze nas odchytila na letišti slečna ze společnosti GTA assistant s tim, ze mame nárok na kompenzaci za zpozdeni letu. Veci šli poměrně rychle ( po telefonu), výměna údajů atd… Ubehl nejaky cas ( cca 4 měsíce), behem kterých jsem vždy musela kontaktovat společnost sama, abych se dozvěděla, ze jeste nic nevědí, ale ze by se to mělo vyřešit behem par dnu.kdyz jsem jim po necelých 4 měsících napsal , ze jim davam cas do konce listopadu ( pak to predam svému pravnikovi), tak po cca týdnu dorazily na ucet nejake peníze. Částce jsem vubec nerozumnela a tak jsem druhy den volala do GTA , aby mi podali nejake vysvětlení a poslali hlavně nejake vyjádření. Slečna mi řekla, ze letecká společnost „darovala “ z dobre vůle 100 EU každému klientovi jako pochopeni za nepříjemné čekání, byt nedosli k tomu, ze strana by byla na jejich straně. ( podotýkám , ze nas bylo 5 členu a platba přišla za 4, nicméně paní pak psala, ze za 5 člena již take poslali- to zkontroluji). Nakonec mi poslala i to vyjádření od travel servisu. Tak jsem volala paní, co posudek vystavila s tim, ze s tim nesouhlasím, at se mi k tomu blíže vyjádří načež mi paní řekla, ze druhy den cestuje mimo ČR a vysvětlení mi pošle v pondeli ( to co ted bude). Myslim, ze mame nárok na kompenzaci 400 EU na osobu, ale bojím se, ze uz se se mnou nikdo bavit nebude. Nikdo mi neposlal nějakou zprávu, jestli s tim souhlasím, proste mi poslali nějakou část peněz ma ucet a hotovo. Mam nárok na vyšší kompenzaci? Kam bych se mela prosim obrátit? Moc díky za odpověď! Pavla

Reply
blank
Pavla Jemelkova 26.11.2015 - 21:00

Jeste bych podotkla, ze společnost si strhává za vyřízení každého klienta provizi 25% z celkové částky.

Reply
blank
Pavla Jemelkova 26.11.2015 - 21:56

Jsem napsala 400 EU 😀 bych byla pekne nenazrana co 😀 250Eu, jistě 😉 ( v závislosti na vzdálenosti letu ;))

Reply
blank
Lucie Radova 27.11.2015 - 9:19

🙂

Reply
blank
Pavla Jemelkova 26.11.2015 - 21:58

Moc díky LUci!!! A s GTA společnosti mohu rozvazat kontakt? Byt uz mi poslali nejake peníze?

Reply
blank
Lucie Radova 27.11.2015 - 9:24

Pokud Vám poslali peníze aniž byste si odsouhlasili, že přistupujete na tento druh kompenzace, tak si myslím, že by to jít mělo. Pokud Vám to neva, pošlete mi smlouvu na mail, mrknu na to a dám vědět:) radova.lucie@gmail.com

Reply
blank
Josef Halicek 27.2.2016 - 15:11

S manželkou jsme důchodci z Brna.Vek přes 70let a několikrát ročně si někam za levno zaletime.Nejaký postřeh.Letenky kupovat zásadně od dopravce.Leteckou spolecnost hlavně nízkonákladovou vybírat podle domovského letiště připadne pobočky.Tam mají na letišti svoji káncelar kde v pripade komplikaci za vás všechno vyřídí.Příklad Paris Orly letecká spolecnost Transavia . Mít dopředu zjištěné nejbližší lety i z okolních letist na nejnižší priletove letiště.U nás Praha,Bratislava ,Viden.Mít vypsány systém bukovani a check-in.V pripade,že let zmeskate za 5 minut si objednate další nejvhodnější.Zdravi důchodce Josef .

Reply
blank
Lucie Radova 28.2.2016 - 12:25

Zdravím Josefe, máte to super promakané! Děkuju za tipy a vám s vaší paní přeju šťastné návraty! Lucie

Reply
blank
Aleš 20.8.2016 - 14:33

Ahoj Lucko, rád bych se zeptal zda technická závada na letadle, kvůli kterému byl let zrušen a náhradní uskutečněn o 5 hodin později je důvodem k odškodnění? A také na jaké odškodnění má cestující nárok, vím že podle vzdálenosti, ale existuje nějaká tabulka?
Můj případ byl Palermo-Mnichov, společnost Transavia.
Děkuji za odpověď, Aleš

Reply
blank
Lucie Radova 20.8.2016 - 14:40

Ahoj Alesi,technicka zavada neni duvod k zamitnuti kompenzace.Takze urcite na nahradu narok mas.Existuji pouze tri castky,ktere za let muzes dostat,detaily najdes v clanku.Obrat se primo na leteckou spolecnost Transavia-ta ma primo na svych strankach primo formular pro jednoduchou zadost o kompenzaci:http://service-en.transavia.com/app/ask/?q=8 Tak at vam to vyjde!:)

Reply
blank
Verča 9.9.2016 - 13:29

Ahojky, tak se mi před nedávnem stalo, že jsme měli 4 hodiny zpoždění z důvodu srážky ptáka (paní z Wizzair mi napsala, že to byly technické důvody, což není mimořádná událost), říkala jsem si, že se nedám, jakmile jsem četla tvé rady, ale teď mi napsali toto a já nevím, jestli mám předat tuto záležitost http://www.vasenaroky.cz nebo dále bojovat za sebe. Díky za radu:

Vážená paní Vavr…., děkujeme za Vaši odpověď.
Způsob a hodnota péčí není regulovaná nařízením a výhradně vnitřním pravém společnosti.
Dle nařízeni Evropského parlamentu a Rady a našich Všeobecných přepravních podmínek, péče o cestující, kteří čekají na náhradní nebo zpožděný let, může být omezena nebo odmítnuta, jestliže by samotné poskytnutí této péče způsobilo další zpoždění.
Na letišti bylo poskytnuto občerstvení (croissant a chipsy) a piti. Společnost zajistila na letišti občerstveni odpovídající čekací době.
Co se týče odškodnění, let byl zpožděn z důvodu mimořádných okolnosti. V tomto případě letecky dopravce není povinen hradit odškodnění.
Náš postoj ve věci je neměnný a odstupné nebude vyplaceno.
Velmi nás to mrzí, ale skutečně pro Vás v této věci již nemůžeme udělat více.
Doufáme, že se Vám v budoucnu podaří našich služeb opět využít.

Reply
blank
Lucie Radova 9.9.2016 - 14:41

Ahoj Verčo! Jak píšu ve článku:
1. kontaktuj Úřad pro civilní letectví a chtěj po nich vyjádření o zpožděném letu. Pokud řeknou, že chyba byla na straně letecké společnosti, máš vyhráno.
2. Zároveň kontaktuj Evropské spotřebitelské centrum v ČR (www.evropskyspotrebitel.cz) – je to neziskovka, která ti pomůže i právně vykompenzovat peníze. Své poradenství a vše okolo dělají narozdíl od soukromých firem zcela zadarmo (právě na toto téma připravuji článek, během týdne ho sem hodím).

Asi také víš, že srážka s ptákem není výmluva pro vyplacení kompenzace. –> http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1859503-letadlo-se-srazilo-s-ptakem-zaplatte-lidem-za-zpozdeni-zni-ze-soudniho-dvora-eu

Jídlo a pití musí letecká společnost dle Nařízení EU dát každému pasažérovi a to už po dvou hodinách zpoždění …

Moc ráda ti s kompenzací pomůžu, až budeš mít nějaké další zprávy dej vědět, tohle dáme!:) Zdravím, Lu

Reply
blank
Katka 10.10.2016 - 9:50

Ahoj Lucko, momentálně „drtí“ váš článek celé letadlo 🙂
let Transavia 9.10.2016 18:35 Paris Orly Prague. Cca 5minut před odletem řekli, že technický problém, let odložen do dalšího dne v 8h. Žádné papíry o právech, žádné můžete si vybrat zda chcete letět nebo ne. Zajištěn hotel Ibis, odvoz do něj i večeře – ačkoliv ta naplánována na 22:30 ! takže od 18:35 (čas původního odletu) do 22:30h hlad a žížeň ?! Jasně člověk si koupí co je třeba, ale řešme to z pohledu nároků a chování Transavia (součást Air France) ke klientům v této situaci. Ráno odvoz na letiště, v 8h se nic nedělo, pak nějaké zprávy, že kvůli pilotovi problémy (asi zaspal :), bude malé zpoždění 10-15min. Teprve v 9:15 odvoz k letadlu, opět čekání. Konečný vzlet 9:47. Původní let tedy zpožděn o 15h !!!
Ne webu společnosti po celou dobu žádné info, na infolince „nic nevíme, musíte to řešit s personálem na letišti“. V odletech Paris Orly let vůbec nezmíněn, takže příbuzní panika. Ten kdo neovládá jazyk jen kouká a nechápe.
Ten večer už nic neletělo, tudíž bylo zbytečné řešit na místě vrácení peněz za letenku. Domnívám se správně, že je stále nárok na odškodné, v tomto případě €250 ačkoliv byla použita varianta „přesměrování“ nejbližším letem se stejnou společností ?
Založili jsme si skupinu a chceme to poslat hromadně, aby to neměli tak jednoduché.

Reply
blank
Lucie Radova 11.10.2016 - 9:01

WOW!

Katko, ani nevíte, jakou mi děláte radost!!! Na kompenzaci 250 Eur samozřejmě nárok máte, je dost možné, že vám budou nabízet pouze 50% z kompenzace a argumentovat tím, že vás do cílové destinace dostali. Ale 15 hodin zpoždění rozhodně není nejbližší let (stejně tak vás mohli posadit na lety kohokoliv jiného od KLM, Air France, Sky teamu…, které byly uskutečněné po 19.00).

Transavia má na svých stránkách formulář pro žádost o kompenzaci – klik zde. To, že vás je více a že jste spojení je naprosto geniální. Do přílohy k žádosti bych přiložila dopis, ve kterém budete vystupovat jako skupina.

Souběžně bych kontaktovala úřad pro civilní letectví v Nizozemí (Transavia je holandský dopravce – kontakt klik zde) a vznesla dotaz ohledně zpoždění letu (jedině oni vám řeknou z jakého důvodu byl let opožděn a zda nedošlo k mimořádné události).

Možná, že Transavia bude komunikovat rychle a peníze vám hned pošlou. Pokud by se ovšem cukali, tak budete o krok napřed:)

Zároveň určitě kontaktujte Evropské spotřebitelské centrum, které pomáhá ve sporech českých občanů se zahraničními firmami. Dělají to zadarmo a jsou moc fajn. Určitě vám pomůžou a poradí:) – kontakt klik zde.

Katko moc ráda vám s vymáháním pomůžu, pokud byste cokoliv potřebovali, dejte vědět, klidně volejte. Tohle dáte/dáme!!!:) Moc držím pěsti, Lu

Reply
blank
Anna 10.10.2016 - 21:04

Ahoj Lucko,

chtěla bych se zeptat, jestli se kompenzace vztahuje i na změnu letu. Ryanair mi přesunul let o 4 hodiny dříve a kvůli tomu jsem byla nucena let zrušit (peníze mi poslali zpátky) a koupit si nový. Měla bych také nárok na kompenzaci? Jestliže ano, mám psát žádost na českou nebo anglickou „pobočku“?

Děkuji moc za odpověď.
A.

Reply
blank
Lucie Radova 11.10.2016 - 9:12

Ahoj Anno,

určitě na kompenzaci nárok máš! Důležité je, že změna letu je delší jak 3 hodiny oproti plánovanému odletu.

Kontaktovat musíš Ryanair – formulář klik zde. Souběžně bych kontaktova úřad civilního letectví v Irsku (Ryanair je irský dopravce) s dotazem na pravý důvod změny letu – klik zde. Dopravce se bude vymlouvat, úřad civilního letectví ti řekne pravdivou informaci o změně letu, se kterou pak můžeš dobře pracovat. ZÁROVEŇ se spoj s Evropským spotřebitelským centrem (klik zde). Sedí tam moc fajn a schopní lidé, kteří bezplatně pomohou s žádostí o kompenzaci a předají i tipy jak vymáhat. Už jsem s nimi mluvila a těší se na nové případy:)

Přeji ti moc štěstí a kdyby cokoliv, piš, volej, moc ráda pomůžu i já!:) Lu

Reply
blank
Veronika 11.10.2016 - 11:07

Ahoj Katko, Luci!
V komentáři výše jsem psala také o našem zpozdenem letu, bohužel mě wizzair po druhém emailu oznámil,ze nám žádnou kompenzaci nevyplatí. Na řadu tady Lucky jsem předala danou situaci Evropskému spotřebitelském centru, kde jsou vážně milí a ti to preposlali do Maďarska Wizzairu.. je to již tři tydny od odeslání,ale stále žádná odpověď. Ještě počkám a pak je budu kontaktovat,jak to vypadá. Hezký den dámy, snad se nám podaří dostat to, na co máme narok!

Reply
blank
Lucie Radova 11.10.2016 - 14:04

Dle CR zakona maji min. 30 dni na odpoved.Samozrejme se snazi vse pozdrzet, jinak by jen platili kompenzace:) Ale to pujde!!!Mam radost,ze jste akcni a zarizujete si to sami:)Lu

Reply
blank
Veronika 4.2.2017 - 16:44

Ahojky, takže se pořád nic neděje. Kontaktovala jsem Evropského spotřebitele 22.12. kdy mi napsali, že dopravce upomínali 9.12. a bohužel jim to vždy trvá, jelikož mají mnoho reklamací. Zároveň mi napsali, abych se s žalobou obrátila přímo na soud pokud mám pocit, že to trvá dlouho. Na soud se mi obracet nechce, ale docela přemýšlím, že zkusím stránku vasenaroky.cz at dostanu alespon nejakou částku, když už nic… 🙁

Reply
blank
Jana Pospisilova 28.11.2016 - 8:25

Dobry den Lucko,dekuji Vam za clanek.Moc mi pomohl se v teto problematice zorientovat:-).Nicmene bych se Vas chtela zeptat na koho se mam v pripade zadosti o kompenzace obratit?Stalo se nam to poprve-nas let HKG-CDG-PRG byl spol Air France zpozden kvuli technicke zavade o temer 30 hodin.Mam zadost zaslat na Air France nebo postaci na Air France Ceska republika?Moc Vam dekuji
Jana

Reply
blank
Lucie Radova 28.11.2016 - 11:14

Milá Jano! Jsem ráda, že článek pomohl. Být Vámi, zažádala bych o kompenzaci přes tento formulář:
https://www.airfrance.com/CZ/cs/local/transverse/frame/genericIFrameAuto.htm?url=/ams/ecomplaints/ecweb/complaint/form&CallerID=af&Language=en&CallerCountryCode=CZ&returnurl=http%3A%2F%2Fwww.airfrance.com%2FCZ%2Fcs%2Flocal%2Ftransverse%2Ffooter%2Freclamation.htm

V sekci „category“ dáte „Flight delay“, vyplníte zbytek a máte hotovo:) Doporučuji i kontaktovat Evropského spotřebitele v ČR (kontakt v článku), pomohou Vám bezplatně s vymáháním kompenzace:) Zdravím! Lucie

Reply
blank
Verča 12.6.2017 - 15:38

Ahoj Luci, téměř po 9 měsících řešení jsem obdržela vyjádření, že na odškodné z důvodu střetu s ptactvem opravdu nárok nemáme. Jelikož mi na stránkách Evropského spotřebitele nepomohli kontaktovala jsem vasenaroky.cz

Níže posílám vyjádření:

dle informací od pana advokáta jsme ve Vašem případě čekali na rozhodnutí Soudního dvora, kterým však bylo dne 4. 5. 2017 stanoveno, že střet letounu s ptactvem je mimořádnou okolností ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě, nedoporučujeme proto další postup ve Vašem případě, tedy podání žaloby, jelikož její šance na úspěch by nebyla v podstatě žádná. Žádám Vás tímto tedy o souhlas s ukončením případu bez podání žaloby.

Takže jak vidíš, aerolinky bojují co to dá, hlavně aby nemuseli klientům platit.

Paa Verča

Reply
blank
Pavel 14.6.2017 - 17:11

Dobry den,
musim take pridat vlastni cerstvou zkusenost. Byli jsme na dovolene v USA, leteli jsme s nemeckou Air Berlin. Cesta tam byla s prestupem v Dusseldorfu a probehla celkem bez problemu, s akceptovatelnym zpozdenim do 1 hodiny na odletu z DUS. Cesta zpet uz ale bez problemu neprobehla. Zpatecni cesta mela byt z Los Angeles (LAX) do Berlina (TXL) a o 5 hodin pozdeji z TXL do PRG. Na letisti LAX vypadalo ze vse probehne dle letoveho planu. Dokonce uz vyvolali k boardingu cestujici business class. Pak se ale dlouho nedelo nic. Zkratim to, bez vysvetleni duvodu zpozdeni jsme odstartovali z LAX se zpozdenim 3:40 (obcerstveni pri cekani nam bylo poskytnuto). Az po odlepeni letadla nam byl kapitanem vysvetlen duvod zpozdeni: onemocnel jeden pilot, dle reguli musi letet pres ocean 3 piloti. Oni jsou tedy nahradni posadka, ale jelikoz uz dnes ve vzduchu byli, kvuli povinnym prestavkam nemohou doletet az do Berlina, musi pristat na Islandu, kde se posadka opet vymeni. To se take stalo. Diky tomuto mezipristani byl prilet do Berlina zpozden o 5:15 a tudiz nam uletel spoj do Prahy. Navic to bylo uz vecer, dalsi let byl az rano. Bylo nam tedy zajisteno obcerstveni a velmi slusne ubytovani v hotelu v centru Berlina. Druhy den rano melo letadlo opet zpozdeni. Neustale zpozdeni natahovali, s oduvodnenim technicke zavady na letadle. Do Prahy jsme prileteli se zpozdenim 4:30, takze vlastne temer o den pozdeji proti puvodnimu planu. Jako perlicka na zaver…s nami nepriletel ani jeden kufr 🙂
Zacal jsem tedy hledat informace o moznem odskodneni. Narazil jsem na vase stranky a po prostudovani jsem dosel k zaveru, ze mame narok hned na 2 kompenzace, za oba zpozdene lety. U prvniho 600€ a u druheho 250€ na osobu. Postupoval jsem dle vaseho navodu, tedy kontaktovat nejdrive Air Berlin. Na svych strankach nemaji nikde jediny email, jedine tel. cislo…nic. Pouze webovy formular pro stiznosti. Pripraven na tuhy boj jsem tedy nejprve vyplnil tento formular pro kazdy let zvlast. V anglictine jsem popsal celou situaci a vycislil svuj narok na kompenzaci. V prvnim pripade 1846,5€ za tri osoby (vcetne taxi do a z hotelu v Berline), ve druhem 750€ za tri osoby. Dukladne jsem prostudoval jejich podminky, kde je malym pismem uvedeno, ze v pripade narokovani jakekoliv kompenzace je nutne ve stiznosti napsat ze pozadujete penezni prevod, jinak vam automaticky budou nabizet slevy, letenky zdarma atd. Ve stiznosti jsem tedy napsal, ze akceptuji pouze penezni prevod a ze castku ocekavam do dvou tydnu na ucte c.(c. uctu v mezinarodnim formatu). Prilozil jsem naskenovane uctenky za taxi a palubni vstupenky.
K memu obrovskemu prekvapeni mi vcera (14 dni od podani stiznosti) od nich prisel email s reakci na prvni stiznost. Omluva…bla bla bla…pozadovanou castku obdrzite v nasledujich dnech na vas ucet. A skutecne…dnes mi na ucet prislo 1846,5€. WOW! Predpokladam ze behem nekolika dnu se stane totez se druhou stiznosti. Pokud ano, asi jim dam jeste nekdy sanci 🙂
Diky za cenne informace, ktere jsem nastesti nemusel vyuzit vsechny.

Reply
blank
Tomáš 12.7.2017 - 17:04

Ahoj všem , prave jsme poslali reklamacni list cestovni kancelari. Meli jsme 33.5 hodin zpozdeny let z Prahy do Marsa alam , Egypt.Doufam ze vse probehne jak ma a dostaneme penize na ktere mame pravo. :/ . kdyby ne , je zde nekdo , kdo by nam mohl v budoucnu pomoci? Dekuji moc

Reply
blank
Martina 18.8.2017 - 17:26

Ahoj všem.
Přispěju se svou zkušeností s KLM. Třeba někomu pomůže. Letěla jsem Toulouse-Amsterdam-Praha a kvůli technickým problémům letadla mi spojení z Amsterdamu do Prahy uletělo. Byl to poslední let ten den, tudíž zpoždění bohatě přesáhlo 3 hodiny. Na stránkách KLM přímo najdete formulář a mou stížnost posoudili cca za týden, kompenzaci mi přiznali. Teď pár tipů. KLM nabízí dvě formy kompenzace – poukázání částky, v mém případě 250 EUR, na účet (tu jsem zvolila) nebo KLM voucher ve vyšší hodnotě (v tomto případě 350 EUR). Pokud zvolíte voucher, pravděpodobně Vaše žádost bude vyřízena ještě rychleji. Platnost voucheru je 1 rok, bližší podmínky uplatnění ale neznám (zda je nutné vyčerpat najednou atd.). Ale vím, že kamarád volil tuto možnost (byli jsme ve stejném letadle, i když cílové destinace byly různé).
A teď ještě jeden postřeh, který se nevztahuje tak úplně ke kompenzacím, ale k jednání personálu na letišti (v mém případě KLM v Amsterdamu). Nenechte se odbít! Let z Toulouse byl zpožděn skoro o 3 hodiny, takže bylo jasné, že mi spoj do Prahy uletí (neděle večer). A samozřejmě jsem nebyla zdaleka jediná, kdo v Amsterdamu uvíznul. Stres se dal krájet. Po přistání mi okamžitě přišel e-mail, že jsem byla „přebookovana“ na let druhý den, ale asi v 14:30. V pondělí jsem dovolenou neměla, a nemohla si tak užít neplánovanou návštěvu Amsterdamu. Tudíž jsem se musela s personálem na letišti dost hádat. Přes odmítavý přístup na počátku, se pak přece našel brzký ranní spoj (byť přes Brussel). V takovém případě se vyplatí si zjistit alternativy návratu (dobře např. poslouží mobilní aplikace Skyscanner apod.). Ve frontě na to budete mít stejně dost času :-). V první řadě se samozřejmě dozvíte, že „jinak to nejde“ a navržený let je „nejbližší možný“. Holandsky neumím, ale angličtina stačila. Doplním, že hotel i s večeří a transferem jsem dostala automaticky.
Tak hodně zdaru a pevný nervy!

Reply
blank
Lucie Radova 21.8.2017 - 13:57

Super! Díky za sdílení zkušenosti!

Reply
blank
Zuzana 4.4.2018 - 15:55

Minulé léto jsme letěli s Lufthansou z Prahy do Manchesteru s přestupem v Mnichově. Při cestě zpět mělo letadlo z Manchesteru zpožděn(letmo jsme zaslechli, že se jednalo o nějaké problémy s posádkou – crew problems), do Mnichova přiletělo o hodinu později a finálně jsme tam museli čekat na další nejbližší let. Zpět do Čech jsme dorazili o 3 hodiny a 40 minut později.
Hned druhý den jsme napsali Lufthanse, poslali kopii letenek, screenshot online sledování letadel a čekali.. Po dvou měsících bez reakce (kromě automatické odpovědi přijetí požadavku) jsme se obrátili na německou agenturu Kanzlei Irion
(www.kanzlei-irion.de) a musíme říct, že jsme více než spokojení. Pan Irion komunikuje neuvěřitelně rychle, vstřícně, vše vysvětlí (na co máme právo, co se může stát apod.). Lufthansa nám v průběhu právních procesů ozvala s tím, že na náhradu zpoždění nemáme nárok. Ale peníze (nárok jsme měli každý na 250 Euro) jsme s pomocí pana Irona s drobným stržením poplatků za soud získali.
Celý proces trval od srpna 2017 do dubna 2018. Dávají si na čas, ale rozhodně to stojí alespoň za pokus 🙂

Reply
blank
Kamila 24.9.2018 - 11:55

Dobrý den, moc děkuji za cenné rady. Řeším s TS 11 hodin zpožděný let z Burgasu – zatím „pouze“ týden bez reakce. Jen bych se chtěla zeptat – pokud požaduji kompenzaci i za spolucestující z rodiny, potřebuji od nich nějakou plnou moc ? Děkuji

Reply
blank
Lucie Radova 23.11.2018 - 10:15

Co já vím, tak nepotřebujete, možná ji pak budou chtít, ale dokud si ji nevyžádají, tak bych se tím netrápila:)

Reply
blank
Tereza 28.9.2018 - 4:13

Dobry den,
zajímalo by mě, jestli se může nárokovat kompenzace, když nám bylo řečeno že let byl zrušen kvůli špatnému počasí (ostatní lety ale proběhli).
wizzair nám sice uhradil další den let do stejné destinace, ale měli jsme pouze štěstí, že byli ještě místa. Každopádně nás to samozřejmě stalo dost peněz stejne, jelikož byl odlet v jiné zemi než z ČR a vracet jsme se domu samozřejmě nemohli.
Kdybych si přečetla článek od Vas dříve, pokusila bych se to nějak řešit sama, ale přes Vasenaroky.cz to řešili za mě a žádost na kompenzaci zrušeného letu byla odmítnuta.
Bylo mi řečeno, že kdyz bylo důvodem špatně počasí, nemám na kompenzaci nárok.
Co si o tom myslíte?
Předem dekuii

Reply
blank
Lucie Radova 23.11.2018 - 10:17

Terko, pošlete mi na mail lucie@luckycesta.cz podrobnosti letu – číslo, datum, časy. Mrknu na to:)

Reply
blank
Iva Raková 10.10.2018 - 17:45

Milá Lucko, chtěla bych požádat o radu ohledně zrušeného letu s jihoamerickou společností LATAM z Guayaquilu (Ekvádor) do Madridu s přípojem do Vídně. Večerní let byl zrušen až na letišti kvůli technickému problému na letadlu, odvezli nás do hotelu, dali nám večeři a ráno jsme pak odletěli. Přípoj do Vídně mi zajistili (tak, jak jsem kupovala – s Iberií), ale na letišti jsem čekala dalších 6 hodin. Zpoždění celkem asi 16 hodin. Žádala jsem o kompenzaci přímo na stránkách LATAM. Odpověděli asi po týdnu spoustou nic neříkajících frází a o finanční kompenzaci nepadlo ani slovo. Konzultovala jsem to s českou společností Airhandling, přes kterou jsem tentokrát kupovala letenky, kde mi řekli, že na kompenzaci určitě nárok mám. Ptala jsem se také v click2claim a ti mi řekli, že to nevyřeší, že je to mimoevropská společnost a že z nich nic nedostanou. Volala jsem i do českého zastoupení LATAM a tam vůbec neví, jak to řešit, a tyto záležitosti se zrušenými lety nemají v kompetenci. Nechce se mi věřit, že by to bylo úplně bez kompenzace, když jsem cestou strávila takovou dobu. Jsem v Ekvádoru už přes rok, letěla jsem domů už víckrát, ale dosud s KLM a tam když se něco stalo, tak nebyl problém a kompenzovali. Máš nějakou zkušenost s těmito jihoamerickými leteckými společnostmi? Mám to dál řešit/kde začít? Moc díky. Iva

Reply
blank
Lucie Radova 23.11.2018 - 10:22

Ahoj Ivo, obávám se, že ve chvíli, kdy letíš z mimo EU do EU, tak nejsi jako konzument krytá. Ještě mě napadá, že by se dala vytáhnout kompenzace za ten přípoj, alespoň:) Hodně štěstí!

Reply
blank
Milada Kubíková 23.5.2019 - 17:24

Ahoj Lucko,chtěla jsem se zeptat,jak postupovat a kam se obrátit o kompenzaci za zpoždění letu.Měli jsme odletět 21.5.2019 ve 4:15 ze SHARM EL SHEIK do KATOWIC.Po hodině sezení v letadle nás nechali vystoupit zpět na letiště,s tím,že letadlo má poruchu.Let posunuli na 8:00,poté na 10:30.Pak se dlouho nic neděloŽádné informace.Až jsme se začali ozývat.Na tabuli se objevil nový čas odletu 14:45.Pak z tabule let zmizel úplně.17:23 a objevil se až 19:09,po velkém kraválu od všech cestujících.S odletem ve 23:00.To se konečně odletělo.již jsem zkoušela přes Vaše nároky.cz,ale volali mi,že se tady nedá nic dělat,jelikož zpoždění nevzniklo na území žádného evropského státu.Tak jme trochu rozčarovaní.Zpoždění letu bylo 18 a 3/4 hodiny.Celkem jsme tam strávili bezmála 21 hodin.Děkuji za radu Milada

Reply
blank
Marian 27.5.2019 - 11:59

Zdravim, Lucie. Citam narychlo diskusiu. Priznam sa, ze sa neviem rozhodnut ci ist do vymahania napriamo alebo pouzit nejakeho zo sprostredkovatelov. Moj pripad: kupil som letenky cez Austrian (operated by Swiss). Let z Viedne do LA cez Zurich, s planovanym prestupom 50 minut. Samozrejme ze let z Viedne meskal cca o pol hodinu, takze sme nemali sancu stihnut pripoj v Zurichu. Presmerovali nas na dalsi den, let o 24h neskor ako nas povodne planovany. Takze povodny prilet do LA sa oneskoril vinou Swissu o 24 hodin. Swiss nam dal hotel, meal vouchers…vsetko ok. Takze asi by som to ani dalej neriesil, keby nebolo ALE. Omeskanie v LA malo za nasledok predrazenie mojho kontraktu s car rental v LA, k povodnym 800 USD mi priratali dalsich 900 USD za novu poistku, pretoze stara prepadla, nakolko som si nevyzdvihol auto v povodnom termine (o meskani sme upozornili car rental mailom hned, ako som vedel, ze to nestihneme. Neprisla od nich ziadna reakcia). Nasledkom Swissu sa mi predrazilo auto o 900 USD!!! Takze mam padny dovod ziadat kompenzaciu. Cestovali sme 4 osoby na 1 booking #. Tj teoreticky mame narok na 600 eur x 4. Mozem sa do toho pustit sam alebo mozem pouzit sprostredkovatela, ktory si strhne 25-27% z kompenzacie. K meskaniu vo Viedni – neboli vysvetlene ziadne dovody, proste nas pustili do lietadla cca o 15 min neskor a lietadlo stalo na runway asi pol hodinu…Ako vidite nasu sancu? Predpokladam, ze v prvom kole nas Swiss odbije nejakymi lacnymi argumentami.. Dakujem.

Reply
blank
Hurikan 10.11.2019 - 9:27

Děkuji za hezký návod, kompenzace letu za zpoždění 8.25h z Turecka do Prahy jsem požádal u Smartwings 15.8.2019 a vyřízené to bylo už 7.11.2019

Děkuji

Reply
blank
Brolis 26.2.2020 - 13:14

Jak píše autorka, je vždycky lepší jít napřímo, než přes zprostředkovatele – nemají defacto žádnou odpovědnost za výsledek, ale inkasují to tak jako tak… je lepší se vyzásobit radou nějakého právníka (např. https://www.cikr.cz/sluzby/zkazena-dovolena/), a udělat to sám.

Reply

Leave a Comment

Lucie Šimůnek Radová

Lucie Šimůnek Radová

lucie@luckycesta.cz

INSTAGRAM

blank

@2023 – All Right Reserved. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zde Vložte Text Nadpisu

This is AnimateBeautyEffects text